KANUNLAR

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa ulaşmak için tıklayınız.

YÖNERGELER

kanun-300x276

  • Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesine ulaşmak için tıklayınız.
  • Öğrenci Yemek Bursu Yönergesine ulaşmak için tıklayınız.
  • Öğrenci Kulüpleri Yönergesine ulaşmak için tıklayınız.
  • Engelsiz Erzincan Üniversitesi Yönergesine ulaşmak için tıklayınız.

Bazı Önemli Yönetmelikler

  • Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür Ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği’ne ulaşmak için tıklayınız.